Uitgelicht

Inspraak op beleidsnota’s Wmo en Participatiewet

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beleidsnota’s Wmo en Participatiewet vrijgegeven voor inspraak.
Tot en met 20 augustus is uw reactie van harte welkom.

Inspraak op beleidsnota’s en verordening Jeugdhulp

De gemeente bereidt zich voor op de komst van de nieuwe jeugdzorgtaken. Tot 15 augustus 2014 kunt u reageren op de regionale Uitvoeringsnota Zorg voor Jeugd, het lokaal beleidsplan Jeugdhulp en de verordening Jeugdhulp.

Gemeenteraad stelt Kadernota 2015 vast

Prioriteiten en keuzes op basis van het bestuursakkoord: ‘Koersvast en betrokken’. De gemeenteraad heeft de Kadernota 2015 vastgesteld. De raad behandelde de Kadernota op 7 juli.

Openingstijden publieksbalies in de zomer

Per 1 juli zijn de publieksbalies in Lochem woensdag-en vrijdagmiddag gesloten. Loket Gorssel blijft open op de woensdag, maar kent een zomersluiting van woensdag 30 juli tot en met woensdag 20 augustus.