Uitgelicht

sfeertekening

Veranderingen in zorg en ondersteuning

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning, jeugdhulp en werk en inkomen. Wij organiseren het dichter bij huis en stemmen het af op uw situatie. Er verandert veel. Maar dat doen we geleidelijk.

Afvalvrij app voor mobiele telefoon

Bekijk uw afvalkalender 2015 digitaal

Per 1 december verschijnt er geen papieren afvalkalender meer. Uw inzameldagen zoekt u vanaf nu digitaal op in de digitale kalender. U kunt ook gebruik maken van de app met inzameldata. Wie geen internet of smartphone heeft...

afbeelding van huizen van papiergeld

Aanslag gemeentelijke belastingen 2015 in de bus

Eind deze week ontvangt u de aanslagen gemeentelijke belastingen over 2015. Op de aanslagbiljetten ziet u wat u dit jaar moet betalen aan onroerendezaakbelastingen (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing. In dit artikel leest u wat dit voor u betekent.

Tekst: Mijn containeraanbiedingen en afbeelding 3 containers

Nu uw containeraanbiedingen online bekijken

Het is nu mogelijk om het aantal aanbiedingen van uw groene en grijze container online te bekijken. Ook als u gebruik maakt van een ondergrondse verzamelcontainer, kunt u het aantal inworpen online inzien.