Uitgelicht

Gemeentebelangen spreekt met D66 en CDA

Gemeentebelangen streeft een coalitie met D66 en CDA na. Gezamenlijk willen deze partijen een stabiel college vormen dat in staat zal zijn om de zware taak die rust op het gemeentebestuur op een verantwoorde wijze uit te voeren.

foto jeugd

Geef uw zienswijze op de beleidsnota Inkoop Jeugd

Per 2015 wordt de Jeugdzorg een verantwoordelijkheid van de gemeente. Dat betekent onder meer dat de gemeente Jeugdzorg gaat inkopen. In de ontwerp Beleidsnota inkoop Jeugd staat hoe we van plan zijn om de inkoop te regelen. U kunt op deze nota reageren van 10 april tot 8 mei.

Gemeente spuit preventief tegen de eikenprocessierups

Tussen 11 tot en met 18 april start de gemeente Lochem met het bestrijden van de eikenprocessierups. Vanwege de warme winter wordt de eikenprocessierups dit jaar vroeg verwacht.

Gemeenteraad schrijft een brief aan de toekomst

De gemeenteraad van Lochem heeft een brief geschreven aan de nieuwe gemeenteraad. In deze brief ‘aan de toekomst’ geeft de huidige gemeenteraad hun opgedane ervaringen en inzichten door aan de nieuwe gemeenteraadsleden.